Zidarul, pietrar, tencuitor execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, neportanţi, de compartimentare, stâlpi, arce, bolţi, cupole, canale, cămine, etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre naturale sau artificiale confecţionate din materiale arse (cărămizi, blocuri ceramice etc.) sau nearse (formate din amestecul unuia sau a mai multor materiale de bază cu un liant) sub formă de monolit sau de blocuri, prin aşezarea lor în rânduri orizontale şi îmbinarea lor după anumite reguli, folosind un liant (mortar) pentru legarea acestora, verifică şi corectează defectele de execuţie.
Partea teoretica se desfasoara la Liceul Mihai Eminescu iar partea practica in unitati de profil.

Obiectivele urmarite sunt dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoaneler aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

Sumar curs:

 • solaris zidarComunicarea la locul de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Efectuarea unor calcule matematice simple
 • Dezvoltarea profesională proprie
 • Planificarea activităţii zilnice
 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreţinerea stării de funcţionare a echipamentelor de lucru lucrărilor executate
 • Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei
 • Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli
 • Executarea zidăriilor simple
 • Executarea zidăriilor din piatră naturală
 • Executarea zidăriilor de complexitate medie
 • Executarea zidăriilor de mare complexitate
 • Executarea tencuielilor simple
 • Executarea tencuielilor decorative
 • Executarea tencuielilor de mare complexitate
 • Executarea lucrărilor de reabilitare termică a  clădirilor de locuit