Prezentul standard ocupaţional se referã la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a vehiculelor pentru transportul mărfurilor paletizate.
Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare precum şi maşinistul la alte maşini de transport pe orizontală şi verticală sunt persoane instruite să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Cele două calificări presupun o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii , normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.
Numai pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

solaris stivuitoristSumar curs:

  • Perfecţionarea pregătirii profesionale
  • Respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR;
  • Completarea documentelor
  • Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
  • Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor
  • Identificarea defectelor apărute
  • Predarea utilajului şi a documentelor