1. Sumar curs:

  1. Legislatie, reglementari, normative si instructiuni
  2. Notiuni generale despre instalaţii de gpl: clasificare, părţi componente, mod de funcţionare
  3. Notiuni generale despre gpl; caracteristicile fizico-chimice ale gpl; riscurile de incendiu şi cele de explozie
  4. Instalaţii de gpl; ricipiente sub presiune ;armături; dispozitive de siguranţă; conducte; furtunuri; aparate de măsurare şi control; prevederile prescripţiilor tehnice, colecţia iscir
  5. Exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de gpl
  6. Umplerea (încărcarea) cu gpl a recipientelor sub presiune din componenţa instalaţiilor de gpl de la cisternă; reguli şi măsuri de siguranţă şi de prevenire şi stingere a incendiilor.
  7. Distribuţia de gpl la autovehicule. Mod de operare
  8. Avarii, accidente,si incendii la transportul, stocarea şi distribuţia gpl la autovehicule; modul de acţiune în caz de incendiu, alarmare, anunţare, stingere