Ocupatia se aplicã lucrãtorilor ce executã operatii de întretinere si reparatie la autovehicule rutiere. În acest domeniu aria de competente trebuie sã fie vastã, pe lângã operatiile efective de reparatie si întretinere auto, lucrãtorii trebuind sã ofere o solutie optimã din punct de vedere tehnic, calitativ si economic.
De asemenea, trebuie sã dea dovadã de operativitate, sã aibã o bunã colaborare cu clientii si sã ofere sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.

solaris mecanic autoSumar curs:

  • Completarea şi transmiterea documentelor specifice
  • Aplicarea normelor de protecţie a muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor
  • Asigurarea cu piese de schimb şi materiale a locului de muncă
  • Planificarea activităţii proprii
  • Diagnosticarea disfuncţionalităţilor
  • Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la mecanismele motorului
  • Etanşarea sistemelor: ungere, răcire, alimentare cu combustibil
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la punţi şi suspensii
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de
  • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie la sistemul de transmisie
  • Oferirea de consultanţă de specialitate
  • Utilizarea aparatelor şi echipamentelor de măsurare şi testare echipamente
 • Utilizarea sculelor, dispozitivelor şi materialelor