Sumar curs:

  • Instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.
  • Cunoaşterea modalităţilor de prevenire a accidentelor de muncă;
  • Cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi materialelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
  • Modalităţi de prevenire şi stingere a incendiilor
  • Sa clasifice si sa enumere partile componente ale recipioentului.
  • Insusirea cunostintelor despre siguranta recipientelor.
  • Insusirea cunostintelor despre elementele de siguranta ale skidului.
  • Insusirea caracteristicilor instalatieii cat si alte masuri.
  • Utilizarea pompelor de distributie.
  • Insusirea notiunilor despre incidentele survenite.
  • Insusirea cunostintelor despre reguli si masuri de siguranta.
 • Evaluarea tuturor cunostintelor acumulate.