Ocupaţia de macaragiu se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a macaralelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind manevrarea în deplină securitate a următoarelor tipuri de macarale:
• macarale mobile (pe roţi, pe şenile, pe cale ferată etc.);
• macarale turn (cu braţ, Derrick, portic cu braţ mobil etc.);
• poduri rulante;
• macarale portal şi semiportal;
• macarale de construcţie specială (macarale pe cablu, macarale foarfece etc.);
• macarale cu comandă de la sol.
Macaragiul este o persoană instruită şi autorizată să manevreze macarale, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus şi pentru marfa transportată şi personalul din raza de acţiune a macaralei, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi de protecţie a mediului înconjurător precum şi a prescripţiilor tehnice ISCIRsolaris macaragiu.

Toate aceste elemente se regăsesc în principal într-o serie de competenţe care se referă la:

  • Comunicarea interpersonală
  • Perfecţionarea pregătirii profesionale
  • Lucrul în echipă
  • Aplicarea normelor de protecţie muncii, PSI şi prescripţii tehnice ISCIR
  • Completarea documentelor
  • Pregătirea si verificarea şi macaralei pentru lucru
  • Efectuarea operaţiilor de manipulare a sarcinilor
  • Semnalizarea defectelor apărute
  • Predarea macaralei.