Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite.
Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare.
Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie.
Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor.

solaris lacatus mecanic

Sumar:

  • Aplicarea prevederilor legale  referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în  domeniul situaţiilor de urgenţă
  • Aplicarea normelor de protecţie a  mediului
  • Aplicarea procedurilor de calitate
  • Organizarea locului de muncǎ
  • Întreţinerea echipamentelor de lucru
  • Executarea operaţiilor de tãiere-debitare
  • Executarea operaţiilor de gãurire-filetare
  • Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare
  • Executarea operaţiilor de îndoire
  • Executarea operaţiilor de ajustare
 • Executarea operaţiilor de montaj