Ocupaţia de fochist se referă la totalitatea competenţelor tehnice şi organizatorice care permit exploatarea în condiţii de securitate a cazanelor şi implică cunoştinţe şi abilităţi deosebite privind operarea şi supravegherea funcţionării cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă şi abur de joasă presiune precum şi a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente, denumite în continuare „cazane”.
Fochistul este o persoană instruită şi autorizată să opereze, să supravegheze cazanele şi să intervină cu promptitudine, prin acţiuni specifice şi în limitele de competenţă, asupra cauzelor care pot produce funcţionarea anormală sau avarii ale cazanului. Acest lucru presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul cazanului şi a instalaţiilor auxiliare, diversitatea operaţiilor care trebuie executate în cadrul limitelor de competenţă, multitudinea cunoştinţelor tehnice pe care trebuie să le dobândească, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii,
PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR, protecţia mediului înconjurător, etc.

fochist solarisToate aceste elemente se regăsesc în principal într-o serie de competenţe care se referă la:

  • Comunicarea interpersonală
  • Perfecţionarea pregătirii profesionale
  • Lucrul în echipă
  • Aplicarea normelor PM, PSI şi a prescripţiilor tehnice ISCIR
  • Completarea documentelor
  • Pregătirea cazanului pentru pornire
  • Pornirea cazanului
  • Exploatarea cazanului
  • Oprirea, răcirea şi golirea cazanului
  • Semnalizarea defecţiunilor apărute