Examenul este compus din două probe: proba teoretică şi proba practică sau proba orală. Comisia de examen este formată din trei membri. În cazul cursurilor ce necesită autorizare ISCIR , unul din cei trei membrii va fi obligatoriu un inspector ISCIR . Nota minimă de absolvire este 6. În cazul în care cursantul nu se poate prezenta la examen , va putea susţine examenul cu seria următoare.

In cazul in care cursantul nu absolveşte examenul, toate costurile de reexaminare vor fi suportate de catre acesta.

hand-writing8