Electricianul in constructii realizeaza intreaga gama de lucrari electrice de joasa si medie tensiune in instalatii industriale, civile, de uz casnic si gospadaresc. Electricianul in constructii se ocupa cu pozarea si conexarea cablurilor de tensiune precum si a celor de comanda, control, semnalizare si a cablurilor de instrumentatie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scari de cabluri, in tevi de protectie sau pozate aparent sau ingropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalatiile mentionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor in doze si la echipamentele electrice, verifica si pune in functiune instalatiile electrice realizate.

Sumar:

electrician solaris constructii

Modul: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta

Modul : Montarea aparatajului electric de joasă tensiune

Modul : Montarea cablurilor şi conductoarelor electrice de joasă tensiune

Modul : Pregătirea executării conexiunilor cablurilor electrice

Modul : Conectarea cablurilor electrice şi a conductoarelor de joasă tensiune

Modul : Asigurarea mentenanţei instalaţiilor de electroalimentare de joasă tensiune

Modul : Montarea aparatelor, cablurilor si conductoarelor electrice de medie şi înaltă tensiune

Modul : Conectarea cablurilor electrice şi a conductoarelor de medie şi înaltă tensiune

Modul : Realizarea probelor şi încercărilor funcţionale pentru componentele instalaţiilor electrice şi de automatizări

Modul : Operarea instalaţiilor electrice şi de automatizări