solaris dulgherDulgherul- tâmplar- parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din: executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior, executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă al construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit, montare elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate, montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat), executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

Sumar:

  1. Comunicarea interactivă la locul de muncă.
  1. Efectuarea unor calcule matematice simple.
  1. Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii.
  1. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii.
  1. Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.
  1. Respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
  1. Executarea schelelor
  1. Executarea cofrajelor
  1. Montarea panourilor prefabricate.
  1. Executarea pardoselilor din lemn.
  1. Executarea acoperişului tip şarpantă.
 1. Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.