croitorConfecţionerul asamblor articole din textile asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului. Pentru executarea unui produs sunt necesare utilaje semiautomate şi automate.
Munca sa cere o deosebită atenţie şi îndemânare, precum şi o acurateţe maximă necesară realizării detaliilor. De calitatea activităţii sale depinde executarea corectă a confecţionării.
Confecţionerul asamblor lucrează în echipă, comunică interactiv la locul de muncă, participând în mod constructiv la discuţii pe teme profesionale, îşi planifică activitatea şi respectă normele NPM şi PSI.
Competenţele specifice acestei ocupaţii sunt: efectuarea operaţiei de croire, efectuarea operaţiei de confecţionare, controlul calitativ al operaţiei de confecţionare, menţinerea şi întreţinerea utilajului, finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare şi ambalarea produsului.
Confecţionerul asamblor articole din textile va cunoaşte: proceduri specifice de croire şi confecţionare, modalităţi de ambalare, pliere şi etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor
specifice, etape de lucru şi norme de timp alocate fiecăreia.

Sumar:

  • Efectuarea muncii în echipă
  • Comunicarea interactivă la locul de muncă
  • Planificarea activităţii proprii
  • Respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I
  • Efectuare operaţiei de croire
  • Efectuarea operaţiei de confecţionare
  • Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare
  • Menţinerea şi întreţinerea utilajului
  • Finisarea si pregătirea produsului pentru depozitare
  • Ambalarea produselor