Patiserul preparã în laborator sau în unitãtile industrializate, produsele de patiserie în vederea comercializãrii. Dupã ce receptioneazã (cantitativ si calitativ) materiile prime si auxiliare, le depoziteazã si le conservã pânã la introducerea în fabricatie. Apoi sorteazã, curãtã, cerne si dozeazã materiile prime, dupã care urmeazã prepararea aluaturilor, cremelor si compozitiilor; dupã aceastã etapã, se trece la modelarea si coacerea preparatelor (foetaje), umplerea si asamblarea produselor de patiserie. Ultima parte a muncii patiserului constã în finisarea produselor, glasarea si decorarea lor.
Utilizeazã dispozitive de încãlzire si coacere (cuptoare, etuve, boilere) masini de preparat si fabricat (malaxoare, laminor, dozatoare automate), echipamente frigorifice (frigidere, vitrine frigorifice, dulapuri si camere frigorifice) si alte ustensile cum ar fi: forme pentru decor, trusã de sprituit, diverse vase, site, unelte, dulapuri, cântare, cazane, tãvi etc.

Sumar curs:cofetar

 1. Comunicarea interactivă la locul de muncă
 2. Efectuarea muncii în echipă
 3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 4. Aplicarea normelor igienico-sanitare
 5. Aplicarea NPM şi NPSI
 6. Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare
 7. Organizarea şi întreţinerea locului de muncă
 8. Planificarea activităţii proprii
 9. Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor
 10. Asigurarea calităţii produselor
 11. Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit
 12. Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie
 13. Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor alimentare
 14. Prepararea produselor de patiserie / cofetărie
 15. Prepararea semipreparatelor de patiserie
 16. Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de cofetărie / patiserie