Inspectorul de resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

1. Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
2. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
3. Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat
4. Întocmirea dosarului de pensionare
5. Întocmirea ştatului de plată pentru personalul încadrat
6. Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat
7. Lucrul în echipă
8. Dezvoltarea profesională
9. Oferirea informaţiilor privind problemele de personal
10. Planificarea activităţii proprii
11. Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului utilizând PC-ul

inspector-res-umane