Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia.

Prezentul standard ocupaţional descrie unităţile de competenţă ale contabilului care nu este autorizat sau expert contabil conform legii dar care, în cazul organizaţiilor cu cifra de afaceri sub plafonul stabilit prin lege, poate să desfăşoare toate activităţile financiar-contabile, fără asumarea răspunderii, aceasta revenindu-i administratorului.

Această ocupaţie se aplică şi contabililor care lucrează în unităţi ce au organizat un departament financiar-contabil, condus de către un contabil-şef sau director economic, care are studii economice superioare.

Competenţele contabilului din prezentul standard nu se suprapun competenţelor Contabilului Autorizat sau Expertului Contabil, care îşi asumă prin semnătură şi parafă conducerea contabilităţii.

contabil

Sumar curs:

1. Comunicarea interpersonală
2. Lucrul în echipă
3. Dezvoltarea profesională
4. Planificarea activităţii
5. Gestionarea şi arhivarea documentelor
6. Utilizarea PC
7. Întocmirea / completarea documentelor primare
8. Contarea operaţiunilor patrimoniale
9. Efectuarea de calcule specifice
10. Completarea registrelor contabile
11. Întocmirea balanţei de verificare
12. Evaluarea patrimonială
13. Întocmirea bilanţului contabil
14. Transmiterea documentelor specifice