Sumar curs:

 • Instructajul de protecţia muncii şi P.S.I.
 • Cunoaşterea modalităţilor de prevenire a accidentelor de muncă;
 • Cunoaşterea şi utilizarea echipamentelor şi materialelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • Modalităţi de prevenire şi stingere a incendiilor
 • Sa clasifice si sa enumere partile componente ale recipioentului.
 • Insusirea cunostintelor despre siguranta recipientelor.
 • Insusirea cunostintelor despre elementele de siguranta ale skidului.
 • Insusirea caracteristicilor instalatieii cat si alte masuri.
 • Utilizarea pompelor de distributie.
 • Insusirea notiunilor despre incidentele survenite.
 • Insusirea cunostintelor despre reguli si masuri de siguranta.
 • Evaluarea tuturor cunostintelor acumulate.

La cerere putem face evaluare de competente, diplomele eliberandu-se in cel mult 2 saptamani de la data evaluarii.